Nytt telefonnummer +79 313 51 63

Förändring är här, och kommer att stanna här, tid att anpassas sig!

Att planera i en våldsamt snabbt föränderlig värld där inget slut kan definieras, kräver mod och nya modeller!

Sysfinity_eng

Ett nytt sätt att planera – Moving Targets eller ”Corona” planering!

DgitalTransformation

Kräver ett nytt sätt att planera och tänka ”Nytt Mindset”, hänsyn måste göras till förändringstakten som just nu pågår, som kommer att fortsätta att accelerera med våldsam kraft, till det vi idag kallar det otänkbara.

Sedan kom CORONA, med det otänkbara

Vi var vi redan Då väg innan CORONA kom, till en snabb och föränderlig värld är. CORONA lärde oss vad en snabbt föränderlig värld betyder, samt att begreppet otänkbart, blev snabbt tänkbart!

Corona tillsammans med digitalisering

Kommer driva på rationaliseringar automatiseringar, med ytterligare kraft! Vi kommer helt enkelt leva i en konstant föränderlig värld, där hastigheten bara kommer att öka, tills det vi idag tror är otänkbart (om nu någon fortfarande tror på det otänkbara, efter Corona)

Efter Corona

Mindset

Det kommer kräva en ny typ av ledarskap, med ett nytt ”Mindset” som verkligen har förstår vad snabba och våldsamma förändringar innebär, det kommer att kräva Mod och Visdom!

Detta kräver helt nya modeller för planering & införande, modeller som kan extremt snabbt ställa och till en nya affärsplan, och ett helt nytt sätt att arbeta (Utan Silos), Det kräver att IT strategin är integrerad med affärsplanen/strategin.

Att planera med rörliga mål ”Moving Targets”

Du måste helt enkelt ha en ny plan/modell för arbetssätt & Teknik som i symbios snabbt kan ställa om till de snabba förändringar som vi kommer leva med lång tid fram över.

TITANIC & Större företag

Båda svåra att ställa om ”Svänga” många har blivit fartblinda, om agerar inte i tid, vi är osårbara! (Fråga NOKIA and Kodak om detta. Påbörja er framtidsplanering NU!

Vilken planeringshorisont vågar ni planera med idag?

Rörliga mål "Moving Targets"

1980 talet var jag IT-chef för en större koncern jag kunde lätt lägga 10 års planer

Idag börjar det bli besvärligt, för att inte säga omöjligt att arbeta med fasta 3 årsplaner.

Ni måste helt enkelt arbeta med rörliga mål i en värld i våldsam förändring, i princip planera med både definierade och odefinierade mål, Testa ”MOVNG TARGETS” och löpande ha en organisation & teknik som löpande lever i SYMBIOS med dagens föränderliga värld!

Avsaknaden av ett Start & Slutdatum, detta är inte samma datum i Corona tider!

Att planera utan att veta ett start eller slutdatum är ett stor problem med Corona i dag är att vi saknar ett slutdatum för Corona samt ett startdatum då aktiviteter starta upp igen. Då fungerar inte våra gamla statiska och sekventiella modeller, och så kommer det även vara efter Corona!

Att planera statiskt med en början och ett slut, det har vi alltid gjort, som vi ser idag så fungerar inte dessa modeller mera, och det kommer de inte göra efter Corona, nya modeller måste faktiskt tillämpas. Planera med rörliga mål utan ett definierat slut, i en ständig snabbt föränderlig värld

Pågående planering utan ett slut – The new World med rörliga modeller ”Moving Targets”

Tidigare Planering – I den gamla världen

Statiskt planering, den gamla skolan här planerar vi med ett slutmål ”datum”, som styr hela projektplaneringen, det fungerade bra på 1900 talet ca 20-30 år sedan. Men det fungerar inte i det 20 hundratalet!

1900 talet fungerade det, med på 2000 talet går det för fort, tiden är inte på din sida!

De gamla modellerna har fallerat i många år, de är statiska och sekventiella, ingen tar hänsyn till Tidsfaktor, ett inbyggt fel i modellerna från för. Just förändringar över tid är det stor problemet”

För min gamla ERP värld ser det bedrövligt ut se senaste 20 åren

Den gamla IT (ERP) världen försöker fortfarande möta den nya digitala världen med sina gamla modeller, de fungerar helt enkelt inte i en modern digital värld, där hastigheten på förändringar är av ett slag som vi aldrig sett tidigare. Den gamla traditionella ERP världen är helt enkelt döende!

ERP a Horror Story
ERP / Affärssystem en Horror Story

%d bloggare gillar detta: