Digital Transformering = Ett Digitalt affärssinne part 3/3

Feel The Heartbeat_Digital Transformering

Post created by Mikael Petersén 2017-11-15  mikael.petersen@sysfinity.se  +46 70 660 84 58

http://sysfinity.se/blogg/downloads/  Swe and Eng    –    Insikt del 3 av 3


Förändring & Kultur

med

Ett Digitalt Affärssinne!

 

Sista avsnittet 3:3 – Förståelse

Avsnitt 1:3 en insikt, (vad händer?)

Avsnitt 2:3 ett medvetande (varför händer detta?)

 Och nu till förståelse!

Utan insikt ingen medvetenhet, ingen medvetenhet ingen förståelse.

Leder till handlingsförlamning!

(paralys), rädsla uppstår över att göra fel, inga beslut tas helt enkelt!

.

Avsnitt 1 -Insikt –  2 -Medvetenhet –  3 -Förståelse

Sysfinity Strategi What

Detta är en styrelse- och ledningsfråga, inget men lämnar över till IT eller CFO, detta är för många företag en ren överlevnadsfråga. Ledningsgruppen med styrelsen  genomför en analys och tar fram ett beslutsunderlag.

Digital Transformering är ett nytt revolutionerande sätt att arbeta och att göra affärer!

Digital Transformering är inte svårt! Det är faktiskt ganska enkelt. Ett Digitalt affärssinne och känsla för Change & Kultur, och kanske ett nytt ”Mindset”

Vi lever nu i en föränderlig värld, och förändring är ”nyckelordet”, det gör att företagen måste själva sätta sig i förarsätet. Företagen måste nu själva fullt ut ta ansvar för sina strategier / Modeller / Organisation / Processer!

Detta kan ju tyckas självklart, men så ser det inte ut. ex. Processer, idag beskriver leverantörerna företagens verksamhet med flödesschema och kryptiska dokument som ingen förstår. Redan här går företagen fel idag, leverantörerna får tolkningsföreträde, under implementeringen tillkommer ”Change-order” den tidigare dokumentationen uppdateras inte, trots en mängd specialanpassningar tillfogas systemet, dessa kan ändra företagens arbetssätt och processer. När sedan en uppgradering skall göra efter ca 5-10 år, görs allt om igen. Detta statiska & sekventiella arbetssätt fungerar INTE i en extremt rörlig värld, detta arbetssätt är ifrån 70 talet!

I dagens digitala väld uppdateras alla system löpande (ungefär som en modern Mobil). Dessa uppdateringar kan löpande påverka företagens affärsmodell, arbetssätt, organisation mm. Nu gäller det att ligga i takt eller före! Detta är Inget man kan lägga ut på någon leverantör /systemleverantör som har ett eget intresse i detta!

Ex. Implementering av Affärssystem (ERP), här försvinner ca 80-85% av de traditionella konsultuppgifterna. Nya tillkommer, men inte i samma omfattning och kanske inte från samma leverantör! ERP försvinner helt som koncept i en Molnmiljö som är baserad på 100% molnteknologi!

Vem är egentligen framtidens leverantörer av Business Application, gamla ERP?
Business Application innehåller ca 20% av ERP funktionalitet, och som är ombyggt förnyat automatiserat, rest 80% har ERP aldrig arbetat med, Så fråga är naturligt berättigad?

Hur gör man då detta!

Detta är naturligtvis beroende på vilket typ av företag, hur stort det är och hur långt man kommit!

Det är dock tydlig att det största omställningarna kommer de största företagen att genomgå, affärsmässigt, organisatoriskt och teknikmässigt, många företagsledare tror som alltid att de bara kan köpa in ny teknik, det fungerar inte riktigt så denna gång!

Dagens krav på företagande stöds inte av dagens affärsmodeller

Ny teknologi bjuder nu på möjligheter som tidigare var otänkbara

Den nya världen öppnar upp helt nya möjligheter för helt nya affärsmodeller,
som i sin tur ställer stora krav på hur företagen arbetar och är organiserade.

Företagens ryggsäck, se länk avsnitt 2:3 http://sysfinity.se/digital-transformering-ett-digitalt-affarssinne-part-23/

Feel The Heartbeat Sysfinity

En ny modell för den Digitala världen!

D-WoB

En modell med ett Holistiskt synsätt,

som hanterar en snabbt föränderlig värld!

Det kräver enkelhet och ett nytt ”Mindset”

Nu lever vi i en digital värld, Business Application med molnteknologi ger helt nya fantastiska möjligheter.

Nya digitala lösningar dyker upp, utvecklingstakten är högre än någonsin tidigare.

Att införa nya affärslösningar kommer att göras på ett helt nytt sätt, gamla modeller fungerar helt enkelt inte mera.

Idag går det inte att definiera en färdig affärslösning, den måste löpande utvecklas. Man kan även benämna detta som ett ständigt pågående förändringsprojekt. Alltså ett projekt utan ett slut.

Alltså en extremt rörlig värld, för detta krävs flerdimensionella dynamiska modeller, i princip projekt utan ett slut (dock med milstolpar)

I en extremt dynamisk värld, som går fortare än vi någonsin upplevt, är Sysfinity övertygad om att detta kräver ett helt nytt sätt att arbeta, det kräver ett helt nytt ”Mindset”, det som var sanning idag är kanske inte det imorgon!

D-WoB, är en Ny generell modell från den Analoga världen till ”The New Digital World

Modellen beskriver de steg som skall genomföras av företagens själva, dessa förberedelser skall vara klara innan man väljer Teknik och Leverantörs, och innan avtal tecknas!

3 Huvudstegen

Sysfinity D_WoB part 1_3

Modellen innehåller:
– Detaljerad översikt per huvud- och delområde
– Introduktion till D-WoB (Vad & Varför)
– Hur man använder D-WoB
– Guidelines till huvud- och delområden
– Arbetsdokument
– Tips & Tricks

När ni kommer till sista punkterna under Projekt, först då kontaktas lämpliga leverantörer!

Be sedan leverantören om ett pris för implementering baserad på era underlag och er Roadmap.

Vill leverantörerna utföra förstudie och analys & design, DÅ LYSER DEN RÖDA LAMPAN! peka då på ert underlag och roadmap, svaret finns redan där!

Feel The Heartbeat TimeLine

 

Vem kan man lita på!

Den viktigaste fråga kan jag tycka!

Feel The Heartbeat Trust

 

De flesta av era gamla leverantörer saknar själva

-Insikt -Medvetande -Förståelse

Så de bara kör på med sina gamla modeller, och säljer fortfarande analog teknologi!

Att gå baklänges in i ”The New Digital World”

är ingen bra idé

Detta innebär ju en stor risk för er! ”Vem kan man lita på”

 

Slutsats:
1. Vem kan man lita på
2. Sluta att investera i gammal teknik
3. Ta hjälp av oberoende rådgivare
4. Påbörja er digitalisering, det är inte svårt, men roligt!
5. Använd inte gamla modeller

PS! Och glöm gamla tråkiga ERP projekt, detta är något annat, tom roligt!

 

Sysfinity är oberoende och har en egenutvecklad modell för digitalisering

 

Tidigare versioner:
Part 1-3 at: http://sysfinity.se/digital-transformering-ett-digitalt-affarssinne-part-13/
Part 2-3 at: http://sysfinity.se/digital-transformering-ett-digitalt-affarssinne-part-23/

Downloads Swe & Eng at: http://sysfinity.se/blogg/downloads/

 

Feel The Heartbeat of the World

Feel The Heartbeat All Together

 

 

 

 

 

 

Kommentera gärna inläggen"

%d bloggare gillar detta: