Digital Transformering = Ett Digitalt affärssinne part 2/3

Feel The Heartbeat_Digital Transformering

Post created by Mikael Petersén 2017-10-31  mikael.petersen@sysfinity.se  +46 70 660 84 58

http://sysfinity.se/blogg/downloads/  Swe and Eng    –    Insikt del 2 av 3


Förändring & Kultur

med

Ett Digitalt Affärssinne!

.

Företagen och deras ryggsäck

Alla nya företag som startas upp idag, går direkt in i ”The New Digital World”, helt utan ryggsäck

Äldre mogna företag har ännu inte riktigt börjat röra på sig, det är hög tid att påbörja omställningen, och tänk på ni har en ryggsäck! Hur stor är den?

Äldre mogna företag och branscher kommer att utmanas, vissa företag kommer gå under, antagligen hela branscher, (faktiskt just nu som att skjuta på sittande och orörliga mål)

80-85% av dagens företag som använder ett affärssystem/ERP och med integrerade 3-partssystem sitter med gammal analog teknik!

Bakgrund

Mycket av dagens teknik bygger på 80 tals teknik, en mängd specialanpassningar som sedan kopplats ihop (integrerats) med 3-parts applikationer, och en del nyare teknologi. Alltså i en salig blandning av gammal och ny teknologi på en mängd olika plattformar, och utvecklade under olika tidsperioder. Och nu i en värld med molnteknologi har man nåtts vägs ände, det fungerar helt enkelt inte i ”The New Digital World”

Och, arbetssätten är blandade, från 70 tal i ERP, till modernare i de integrerade 3-partssystemen. Försökt att ta in en digital person, och våga fråga vad de tycker? Ni kommer nog bli förvånade!

Var befinner ni er? Hur stor ryggsäck har ni med er?

Sysfinity the road from analog to digital D_Wob_business_swe

 

Sysfinity the road from analog to digital D_WoB_tech_swe

 

Dessa modeller kan brytas ned i sina respektive beståndsdelardelar

Att gå ifrån rött till rött = Största risken, att gå ifrån grönt till grönt = Minsta risken

Teknisk utveckling

Sysfinity Development Tech and old ERP

Grön linje = Generell teknikutveckling (Mobile drivande)      År 2000  definieras molnet, år 2007

Röd linje = Affärs-system (ERP) och 3-partsssystem              introducerades

                                                                                                    Iphone och smartphone.

Marknaden förflyttar sig (fort just nu)

Dynamics 365 Invest ERP vs BS

Slutsats:
Mobil teknologi har stegvis förflyttat sig framåt och ligger helt i fas.
De flesta av dagen Affärssystem (ERP) och stödsystem ligger kvar i gammal teknologi. De ligger ca 25 år efter med tekniken, och arbetssätten i system ligger kvar på 70 talet!

Företagen måste nu ta ett steg får komma ikapp med sina system, tekniskt sett är detta inga problem, tekniken finns och den fungerar.

Affärsmässigt och Organisatorisk, det är en jättestor skillnad på de två olika världarna, den gamla defensiva och analoga värden och den nya offensiva digitala världen.

Som att gå från en statisk och sekventiell värld, in i en värld som ständigt förändras och med en hastighet vi aldrig upplevt tidigare, den har helt enkelt varit otänkbar.

Nu måste fokus ligga på:

Affärsmodell & Change & Kultur med ett Digitalt affärssinne!

Och integration av dessa!

 

I Stormens öga ”The New Digital World”

Vi är i början av ett enormt förändrings- och omställningsarbete, företag, samhällen, människor ”The New Digital World”. Omställningen tar kanske 10 år, om vi tycker det går fort nu, om 5 år är vi i
stormens öga, vi kommer möta en kraft och en hastighet som idag helt enkelt inte är tänkbart!

Varför händer detta?

Marknadskrav, företag & organisationer är trötta på gamla system som ej kan uppdateras, och som är enormt dyra och resurskrävande. Och gamla arbetssätt som inte accepteras mer.

Den nya digitala generationen är nu vuxna

Nya innovationer och krav på nya innovationer inom alla områden

IT branschen, måste hitta något nytt

Business Application

Lämnar nu det gamla sättet att arbeta, administrationssystem med rötterna i 80 tals teknik, arbetssätt med rötterna i 70 tal.

Vi är nu mitt inne i ett stort teknikskifte, det gäller även för Affärssystemen/ERP och andra affärsapplikationer (stödsystem) som nu blir utmanade på allvar av Business Application.

Business Application är byggd med molnteknologi, något de gamla Analoga system inte kan prata med, och de nya Digitala systemen kan inte prata med de gamla Analoga.

Verksamhetsperspektiv

Business Application utgår från ett offensivt marknads-perspektiv. Hanterar alla företagets affärsmässiga funktioner, det som skapar ett värde för företaget eller organisationen. Detta innebär ett nytt sätt att tänka och arbeta med ny teknologi gjort för ”The New Digital World” Lösningar som uppdateras automatiskt, lösningar som enkelt kan utökas eller förändras. Allt görs med automatik, snabbt och enkelt!

Breaking Down SILOS_Cross Border_symbios

Det handlar om att hantera en snabbt föränderlig värld!
Det kräver enkelhet och ett nytt ”Mindset”

Och nya arbetssätt med nya modeller!

Tekniskt perspektiv

Tänk dig en modern mobiltelefon, enkel att installera, föreslår själv nya appar som verkar passa för dina behov, alla appar fungerar automatisk tillsammans. Ungefär samma princip för Business Application, fantastisk eller hur? Fungera din verksamhet så idag?

Kommer Business Application ersätta dagens

ERP system och 3-partssystem?

Mitt svar = definitivt JA!

 

Behöver ni ett nytt ”Mindset!

.
och en ny modell?

PS! Business Application är inget IT projekt, det är främst
ett verksamhets- och förändringsprojekt!

Feel The Heartbeat_D_WoB

Part 1-3 at: http://sysfinity.se/digital-transformering-ett-digitalt-affarssinne-part-13/

Downlods at: http://sysfinity.se/blogg/downloads/

Sysfinity Where it all comes together

Kommentera gärna inläggen"

%d bloggare gillar detta: