Nytt telefonnummer +79 313 51 63

Digital MognadSysfinity_eng

Använd nedanstående bilder/modeller för att själv göra en bedömning över var ni befinner er. Bilder/modellerna är generella, och är ett komplement till vår modell D-WoB Digital World of Business

Affärsmässig mognad, Affärsmodell, Change & Culture

Sysfinity Vägen till Digital Affärsmodell__A_swe

Teknisk/IT mognad

Sysfinity Vägen till Digital Affärsmodell__IT_sweDessa modeller kan brytas ned i sina respektive beståndsdelardelar
Att gå direkt ifrån rött till rött är Största risken.

En generell bedömning av utmaningarna (om hjälpbehovet)

Sysfinity need for digital support


 

%d bloggare gillar detta: