Sysfinity_eng

Nytt telefonnummer 079 313 5163

Hur går man in i den nya Digitala Världen, med pågående paradigmskifte?

Att leva med, och planera med ständiga våldsamma förändringar, det kräver nya modeller som arbetar med snabbt rörliga mål.

Internet 30 år sedan, Molnet 20 år sedan, iPhone och smartphones 12 år sedan

Denna utveckling har varit mycket snabb, men framtidens utveckling kommer vara våldsam snabb, och helt enkelt otänkbart idag!

Ladda ned nedanstående dokument ”Paradigm”

Ekonomi:

Den stora kraschen i USA 1929

Effekterna av 1930 talets kris som faktiskt ledde till World War II

Sveriges Stora Bankkris 1990 talet

Finanskrisen 2008, Lehmans Bank

IDAG Corona viruset, här blir det intressant, att se hur människor och länder ställer upp för varandra, och visar solidaritet?

Ett nytt ”Mindset”

Konsultbranschen står inför enorma utmaningar och förändringar!

Konsultbranschen förespråkar Digital förändring, med ett nytt ”Mindset”

Men lever de som de lär? NEJ, absolut inte, de flesta levererar med gamla leveransmodeler enligt gamla affärsmodeller. De fungerar helt enkelt inte mera.

Min gamla bransch (ERP) är nog den värsta inom IT-branschen, de förespråkar fortfarande ERP system (End-to-End & All-in-One system), teknik och modeller från 70-80 talet!

ERP branschen lever fortfarande med ett gammalt ”Mindset”

Använd våra nya modeller för “The New Digital World”

  • W-WoB ” Digital World of Business

Införandemodell för Digital transformation, modellen kan även användas fristående, eller tillsammans med ersättning av gammat ERP system. Modellen täcker allt från start till mål, då tillsammans med våra andra modeller.

  • Att driva ett Digitalt Transformeringsprojekt

Guidelines and idémodeller för den nya världen

  • Plan & Point Directions, planera med rörliga mål, affärs- och organisationsplanering, genomförande och uppföljning
  • Planera med Agila metoder/modeller
  • Cross-Border, Breaking down Silos, och bygg en ny förtroendeorganisation
  • Ny kompetens & Digital Transformering

Digital Transformation, som även innehåller ersättning av gammalt ERP system.

En underbar utmaning, att Transformera företaget/organisationen

Sysfinity har en klar och tydlig Agil plan, ”Plan of Directions” med Dynamics 365

Att ersätta gamla ERP system med gamla modeller fungerar helt enkelt inte.

Kompetensen inom detta område är nästan obefintlig, även nya digitala modeller saknas.

Använd Sysfinity’s kompetens tillsammans med våra modeller som beskriver vad och hur man gör, steg för steg, med ett, Agilt tankesätt.

Först Affärs- och Verksamhetsnytta med Change & Culture, sedan i symbios med teknik!

The New Digital World – kräver nya strategier – och nya modeller


Sysfinity New Digital World Strategies

Integrera din affärsplan/strategi med den digitala strategin

Sysfinity Integrate Your Business Plan strategy with the Digital Strategy_Swe

Sysfinity’s digitala modeller hjälper er att go Digital and stay Digital

D-WoB (Digital World of Business)

Sysfinity D_WoB Model The New World part one(Framework part 1/4)

En modell med ett holistiskt synsätt, som hanterar en snabbt föränderlig värld!

– Det kräver enkelhet och ett nytt ”Mindset”

– Gamla ERP (Affärssystem) kan inte förändras snabbt nog med tiden vi lever i, detta är ett överlevnadskrav, nu och i framtiden. ERP är defensiva administrativa lösningar, sekventiella och statiska.

– Nu krävs nya offensiva lösningar och arbetssätt i en ständig föränderligvärld, lösningar som arbetar mot rörliga mål

Cross-Border (brytt ned Silos) 

Sysfinity just our way

– En modell för ett modernt och digitalt arbetssätt

– Vår nya digitala generation accepterar inte de gamla strukturerna och arbetssätten

Brytt ned Silos med D-WoB

Agile Planering och strategi med Moving Targets (rörliga mål)

Verksamhets- och affärsnytta först, sedan teknik, men i symbios med varandra!

Change & Culture först, sedan teknik, men i symbios med varandra!

%d bloggare gillar detta: