Business Application vad är det? ersätter det dagens ERP tänk? -del 2/5

Tema Dynamics 365 Business Application
.
2017-04-27 created by: Mikael Petersén: mikael.petersen@sysfinity.se
.

Vad är Business Application

Business Application handlar inte om ERP, däremot är ERP en mindre del av Business Application.
.
Ur ett verksamhetsperspektiv kan man säga:
.
Business Application är byggt för ett offensivt angreppssätt, här tar man utgångspunkt i det som är värdeskapande inom företaget. Marknadsföring, kunder, försäljning, varumärke. Business Application är företagens frontsystem, ett systemstöd som är integrerad med affärsstrategin. Det blir då ett viktigt strategiskt verktyg för företagen. Systemen hanterar även de processer som ERP tidigare hanterade.
.
Affärssystem/ERP till skillnad från Business Application är ERP byggt för ett defensivt angreppssätt, här tar man utgångspunkt i kostnadsbesparingar genom att effektivisera företagens interna processer och rutiner. Dagens ERP processer kommer vara en mindre del av Business Application, många processer/rutiner kommer i framtiden vara automatiserade, en del basprocesser kommer vara förkonfigurerade.
.
Business Application, ett komponentbaserat ”tänk” med molnbaserade applikationer som interagerar med varandra oberoende av plattform, de kan köras på alla enheter, de är byggda för att enkelt kunna kommunicera med allt och alla. Systemen uppdateras automatiskt. Systemen erbjuds till en månadskostnads, nedbrutet på funktions och användarnivå. Företagen slipper stora, dyra, komplexa och riskfyllda uppgraderingar, företag kan enkelt lägga till, eller bort nya applikationer (Appar) över tid i takt med företaget förändras.
.
Tänk dig en modern mobiltelefon, enkel att installera, föreslår själv nya appar som verkar passa för dina behov, alla appar fungerar automatisk tillsammans. Ungefär samma princip har Dynamics 365 Business Application, fantastiskt eller hur?
.
En lösning som uppdateras automatiskt, en lösning som enkelt kan utökas eller förändras. Allt görs med automatik, snabbt och enkelt!
.
De senaste åren har fler system dykt upp på marknaden, de flesta från helt nya aktörer, alla dessa nya system är byggda med molnteknologi, enligt principen Business Application. Gemensamt för de flesta av dessa system är att de är bygga för redovisning, några hanterar även tid & projektredovisning. Systemen har en tydlig API strategi som gör systemen tillgängligt för tredje-parts utvecklare, detta gör att systemen kan hantera allt fler processer.
.
Redan idag har dessa systemen tillräcklig funktionalitet för företag utan komplexa krav. Företag med stora krav på logistik, produktionslösningar eller med specifika bransch och lagmässiga krav bör kontrollera vilka appar som finns tillgängliga. Utvecklingen går fort just nu, systemen utvecklas, tredje-parts appar tillfogas hela tiden.

.

Dynamics 365 Business Application är Microsofts nya generation av intelligenta av affärsapplikationer.

I mina artiklar kommer jag till stora delar utgå ifrån Microsoft Dynamics 365 tillsammans med Office 365, samlat med Microsoft övriga plattformar och Appar finns alla verktyg på plats. Därmed inte sagt att det inte finns andra alternativ, eller kombinationer av alternativ som antagligen kommer vara det vanligaste.

..
Microsoft Dynamics 365 den nya generationen av intelligenta Business Application, kommer på sikt att ersätta Microsoft befintliga ERP system. Dynamics 365 tillsammans med tredje parts Appar innehåller systemet funktionalitet som kan liknas med dagens system som här i Sverige är AX och NAV. Microsoft har tagit det bästa tänket för de olika processerna och byggt om dessa som separata Appar, detta innebär att även Appar från tredje partsleverantör enkelt kan kopplas till systemet. Systemet kan enkelt förändras i takt med företaget utan att behöva byta ut-/uppgradera hela systemet eller bygga våldsamma anpassningar och integrationer. Detta är en förutsättning i den föränderliga värld vi lever i och kommer leva i.

.
Med Microsofts molnplattform Azure får man tillgång till Microsofts övriga lösningar såsom; WorkFlow, PowerApp, 3-parts appar, Power BI, Cortana intelligence, IoT (Internet of Things) , Machine learning, AI (artificial intelligence). Dessa lösningar är förbereda för att arbeta tillsammans med Dynamics 365.
.
Nedan ser vi på bilden hur Dynamics 365 är sammanbyggt med Microsofts övriga affärskritiska applikationer, allt på Microsofts molnplattform Azure.
.
Azure är byggt för en enkel interaktion med alla andra molnplattformar och molnbaserade system.
. Microsoft Azure
 .
 Fördelar Dynamics 365 Business Application:
• Ett system som uppdateras automatiskt via webben, fantastiskt eller hur!
• Hanterar företagens alla processer tillsammans i en lösning.
• Systemen kommunicerar/interagerar med allt och alla i molnet, kunder, leverantörer, partners, myndigheter mm utan komplicerade integrationer
• Molnbaserade (Microsoft Azure), ingen egen intern IT-infrastruktur
• Tillgång till senaste teknologin, WorkFlow, PowerApp, 3-parts appar, Power BI, Cortana intelligence, IoT , Machine learning, AI
• Nytt effektivare sätt att arbeta, en och samma arbetsyta för användarna
• Standardiserat, system och tredje parts appar
• Dynamics 365 är även mycket intressant för tredje-parts app utvecklare, vilka löpande tillfogar nya certifierade appar
• Enkelt att lägga till eller ta bort funktionalitet (appar)
• 30 dagars fri testperiod av nya appar
• Säkerhet, (drift, backup, systemuppdateringar) Microsoft Azure
• Skalbart ned på funktion/användare, kostnad per månad
• Snabb fysisk installation
• Snabbare implementering
• Systemen kommer att automatisera flera processer
.
Frågetecken Business Application
• Har leverantörerna underskattat komplexiteten i lösningarna
• Lyckas företagen standardisera sina processer, alternativet finns att utveckla egna appar
• Leverantörsberoende typ Microsoft, svårt att byta leverantör
• Tredje parts leverantörer, kan man lita på att utvecklingen sker efter givna standarder (Microsoft har infört STORA krav på certifierade appar), mycket kritiskt för hela konceptet!
• Tredje parts leverantörer, vad händer vid uppköp eller konkurs
• Tredje-parts, kommer det att finnas leverantörer som utvecklar appar för specifika branscher med specifika krav som måste uppfyllas, inom t.ex. Läkemedel och livsmedel
• Har leverantörerna hunnit ställa om till nya arbetssätt med Business Application
• Har leverantörerna byggt upp kompetens på de nya systemen
• Finns nya eller uppdaterade modeller för implementering och driftsättning
• Finns tillräcklig kompetens om kringliggande plattformar och applikationer
• Är det ERP leverantörerna som skall leverera Business Application? eller är det en samverkan mellan flera leverantörer
.

Ersätter Business Applikation dagens affärssystem ERP

Det får framtiden visa, ERP tanken med att integrera och samla allt i ett system och sedermera integrera mot en mängd tredje-parts system har ERP leverantörerna själva gett upp. Dagens ERP system fungerar helt enkelt inte i den nya molnbaserade värden där allt och alla skall på ett enkelt sätt kommunicera med alla och allt.
.
Kommer Business Application ersätta dagens ERP system? mitt svar = JA, sen är frågan hur lång tid det tar, och hur länge företagen vågar vänta?
.
Dynamics 365 The New World
Epilog:
Business Application är inget IT projekt, det är ett verksamhets och till största del ett förändringsprojekt.
Business Application är inte en förlängning av Affärssystem/ERP, det är ett helt nytt sätt att tänka, ett nytt sätt att arbeta, ett nytt sätt att implementera. Företag måste se över sina processer och standardisera dem så lång som möjligt. Integrera Affärsplanen/strategi med den Digitala- och IT strategin. Efter det kan man börja att starta ett Dynamics 365 Business Application projekt!

6 svar på ”Business Application vad är det? ersätter det dagens ERP tänk? -del 2/5”

  1. Tack Mikael för ett par mycket spännande artiklar. Jag ser fram emot att få ta del av kommande delar. Med tanke på de monster som de flesta av dagens affärssystem har blivit så är detta paradigm helt nödvändigt. Jag märker också en liknande tendens inom BI med öppna API:er som möjliggör en mängd 3:e parts komponenter som är enkla att haka på den befintliga produkten. Jag måste också säga att det är modigt av Microsoft att ta detta kliv med tanke på deras starka ställning inom de mer traditionella affärssystem med Dynamics AX och NAV. Men det är som att pusselbitarna som Microsoft jobbat med ända sedan Project Green nu slutligen faller på plats. Den nödvändiga bakomliggande tekniken finns där nu, bland annat med Azure plattformen. Men nästa stora nöt att knäcka är att få kunderna med på detta. Det nya ”mindset” som du beskriver som krävs. Denna nöt ska inte underskattas. Samtidigt kommer det att finnas flertalet stora IT drakar som att kommer att göra allt vad de kan för att motarbeta detta paradigm eftersom dagens ERP implementationer och uppgraderingar är en sådana otroligt vinstgivande projekt. Men när kunderna förstår vilka pengar som de kan tjäna på detta så kommer den boll som nu satts i rullning inte att kunna stoppas.

    Svara

Kommentera gärna inläggen"

%d bloggare gillar detta: