Business Application, ersätter det dagens affärssystem och ERP? -del 1/5

Tema Dynamics 365 Business Application
.
2017-04-22 created by: Mikael Petersén: mikael.petersen@sysfinity.se
.

Innan vi tittar på framtiden måste vi ta en titt bakåt i histioren.

OLF -> OLFI -> OLFI+R -> Ekonomisystem -> Standardsystem -> Affärssystem ->   ERP
.
.
Från 1970 talets OLF (Order-Lager-Fakturering) till ERP (Enterprise Resource Planning), en resa på ca 40 år.
.
1970-80 talet körde systemen typiskt på minidatorer, dominerande var IBM S36 och S38.
.
1990 talets början dominerades fortfarande av system för minidatorer från IBM då med AS/400, de tre svenska systemen Movex, IBS, IFS, växte sig stora.
.
90 talets mitt, då slog affärssystem för PC igenom, och med det kom en ny generation av system, flexibla och lätta att anpassa. Användare kunde själva göra enklare anpassningar av skärmbilder och rapporter. Systemen hade även nya och effektivare utvecklingsverktyg, anpassningar som tog 10 timmar att utföra i AS/400 systemen kunde man ny göra på under en timme i PC systemen. Under denna tid kom även en ny generation av utvecklare fram, en generation som inte var rädda för att anpassa systemen. Så anpassningar gjordes i en våldsam omfattning, en mängd branschlösningar byggdes i systemen.
.
90 talets slut och 2000 talet, integrationens tidevarv, en mängd integrationer gjordes med affärssystemen och tredje-parts produkter.
.
.
Den stora baksmällan
Systemen hade nu blivit stora och komplicerade. Systemen innehåller en mängd kundunika anpassningar. Systemen är ofta integrerade med en mängd tredje-parts system. Systemen är svåra och kritiska att uppgradera. En uppgradering kan kosta ”nästan” lika mycket som en ny implementering i både pengar och tid. Vågar man trycka på Windows update? Underhåll kan ta en stor del av IT budgeten.
.
Har affärssystemen börjat motverka sitt eget syfte ”att effektivisera verksamheten”?
.
Röster börja höras från marknad; finns det några alternativ till dagens affärssystem?
.
.
Nya standarder sätts av de stora
Början 2000 talet samsas de stora IT företagen om en ny standard för kommunikation mellan deras plattformar, system och teknik. Alla system skall nu på ett enkelt sätts kommunicera (interagera) med varandra, integrationer skall underlättas.
Microsoft (.NET) – IBM (WebSphere) – SAP (Netweaver) – ORACLE (Weblogic) – SUN (J2EE)
Teknik/Protokoll, XML – WSDL – SOAP – http – UDDI – SODA
.
Microsoft går in på affärssystemsmarknaden
År 2002 går Microsoft in i affärssystems marknaden genom uppköp av bla Axapta, Navision, Great Plains och Solomon. Microsoft vision vara att släpa ett affärssystem men landspecifik funktionalitet och som Office paketet på många olika språk inom 1-2 år och gick under namnet ”Project Green”. Microsoft hade totalt underskatta sin egen förmåga gällande affärssystem, det var något annat än ett Office system, även partnerledet för affärssystem protesterade högljutt. Microsoft lade planerna åt sidan och promotade och utvecklade sina befintliga system, och detta på ett alldeles utmärkt sätt.
Dock hade Microsoft inte skrotat sina planer på ett nytt system som skulle ersätta de befintliga systemen. År 2005 lanserade Microsoft ännu engång en plan för detta, denna gång skulle partnerna få längre tid för att ställa om sig, ca år 2009 skulle systemet presenteras.
.
The Game Changer ”Iphone”
Alla trodde att Microsoft skulle vara ”The Game Changer”, det trodde nog Microsoft själva. År 2007 kom en kille som hette Steve Jobs och visade upp Iphone, det kan man kalla ”The Game Changer” på riktigt. Microsoft fick insikten att Windows tid som dominerande operativsystem var slut. Nu måste man kunna kommunicera med alla och på alla typer av enheter. Efter det pratade Microsoft inte mer om ett nytt affärssystem, inte för än år 2016 då nyheten om visionen ” Project Green” som visas upp i en helt ny kostym Dynamics 365 Business Application, totalt omskrivit helt för Molnet.
I kommande artiklar kommer jag att ta fasta i och utgå ifrån Microsofts Dynamics värld, med fokus på Dynamics 365 Business Application.
.
.
Epilog:
ERP’s fokus är Effektivisering och kostnadsbesparingar av interna processer
Utvecklingen av dagen ERP och affärssystemen påbörjades under 1970 talet, hela tiden med samma koncept ”helintegrerat i ett och samma system” och i princip utan att vara ordentligt konkurrensutsatta för än nu. Nu går vi in i en ny era, en era som verkligen kommer att konkurrensutsätta och utmana gamla strukturer. De flesta av dagens affärssystem / ERP har sina rötter i 80/90 tals teknologi, de är inte byggda för molnet.
.
Kommande artiklar:
– Business Application vad är det? ersätter det dagens ERP tänk? – del 2/5
– Business Application hur kommer företaget påverkas? – del 3/5
– Hur klarar vi övergången från ERP till Business Application? – del 4/5
– Hur driver vi ett Business Application projekt? – del 5/5
.

2 svar på ”Business Application, ersätter det dagens affärssystem och ERP? -del 1/5”

    • ERP har levererat under 35 år, men de senaste 10-15 åren har de börjat att motverkat sitt eget syfte ”att effektivisera”, men nu kommer en stor förändring – ett paradigmskifte!

      Svara

Kommentera gärna inläggen"

%d bloggare gillar detta: