GARTNER says we have to prepare for a recession! Why?

GARTNER says we have to prepare for a recession, I say what do they know about this! Forget about old trend curves, they simply don’t work anymore. We are in a major technology shift with a whole new way of thinking, this is driven by technology and completely new values ​​from consumers, today consumers have … Läs mer

Breaking News, Microsoft is dropping ERP (Affärssystem)

Sysfinity Microsoft dropping ERP affars system

Microsofts drops the name ERP…
Microsoft has now clarified its attitude and strategy (March 2018)

We thank you for this! Now the rest of the world can plan for the future … and finally without the monster systems ERP.

Now I have closed the ERP book

Don’t enter The New Digital World with: The technology used in today’s ERP system is from the 80’s, some with little influences from the early 90’s, the development has now left these colossus or monster-systems from the 80’s.
But the worse is that working methods are from the 70’s.

Sysfinity Istanbul 8 febr The New Digital World

Sysfinity in Istanbul, as a professional speaker! In front of about 300-400 people, decision makers from some of Turkey’s largest companies. Prepare your company and organisaition ”The New Digital World with ongoing Paradigms”

Digital Transformering = Ett Digitalt affärssinne part 3/3

Sysfinity Digital Business sens_3_3

Detta är en styrelse- och ledningsfråga, inget men lämnar över till IT eller CFO, detta är för många företag en ren överlevnadsfråga. Ledningsgruppen med styrelsen genomför en analys och tar fram ett beslutsunderlag.
Utan insikt ingen medvetenhet, ingen medvetenhet ingen förståelse.
Leder till handlingsförlamning! (paralys), rädsla uppstår över att göra fel, inga beslut tas helt enkelt!
Digital Transformering är ett nytt revolutionerande sätt att arbeta och ……..

Digital Transformering = Ett Digitalt affärssinne part 2/3

Sysfinity Digital Business sens_2_3

Företagen och deras ryggsäck
• Alla nya företag som startas upp idag, går direkt in i ”The New Digital World”, helt utan ryggsäck
• Äldre mogna företag har ännu inte riktigt börjat röra på sig, det är hög tid att påbörja omställningen, och tänk på ni har en ryggsäck! Hur stor är den?
• Äldre mogna företag och branscher kommer att utmanas, vissa företag kommer gå under, antagligen hela branscher, (faktiskt just nu som att skjuta på sittande och orörliga mål)
• 80-85% av dagens företag som använder ett affärssystem/ERP och med integrerade 3-partssystem sitter med gammal analog teknik!

Digital Transformering = Ett Digitalt affärssinne part 1/3

Digital Transformering = Ett Digitalt affärssinne
Hur man gör affärer i framtiden, inget som står i de gamla böckerna från skolan precis, tänk på att era dyra rådgivare har heller inga böcker på ämnet!
Det handlar om ROI, inget man lämnar över till IT, det är en ledningsfråga……..

Rise and Fall of the ERP Industry – New World How part 4_4

Feel The Hearteat 3_4 Dynamics 365 Change System

Dynamics 365 Business Application is not an ERP or IT project, it is a business and change project based on the business plan / strategy, the digital and IT strategy, changes, culture and people. When we understand that, it’s time …

Rise and Fall of the ERP Industry – Change System part 3_4

Sysfinity_3_4 Change System

Introduction:
Business Application is no IT project, it’s absolutely no ERP project, it’s a business and mostly a ”Change & Culture” project that never ends!
Before you start looking at a new Dynamics 365 Business Application system, you should look at what requirements this puts on the business

Rise and Fall of the ERP Industry – Risk part 2_4

Feel The Hearteat 2_4 Dynamics 365 Like Risk

Do you like RISK? – Rise and fall of the old Analog ERP industry, What Now? New Digital Business Application applies!…

%d bloggare gillar detta: