Executive Dynamics 365 vs ERP

Feel The Heartbeat Digital Transfortation i symbios

Slutsats från mina 5 artiklar om ämnet: Tema Dynamics 365 Business Application.
Vi är inne i ett stort teknikskifte ett ”paradigmskifte” detta kommer få stor inverkan på många olika branscher, antagligen kommer ingen gå orörda igenom detta.

Hur driver vi ett Business Application projekt? – del 5/5

Dynamics Sysfinity Blogg

Dynamics 365 Business Application är INGET ERP eller IT projekt, det är ett verksamhet -och förändringsprojekt som utgår från affärsplanen/strategin, den digitala- och IT strategin, förändringar, kultur och människor. När vi förstår det då

Hur klarar vi övergången från ERP till Business Application? – del 4/5

Dynamics Sysfinity Blogg

Microsoft Dynamics 365 Business Application är en molnbaserad systemlösning byggd för att arbeta tillsammans med Microsofts övriga system och plattformar. Detta ger stora fördelar med tex enklare utrullning av systemet, systemet tillgängligt på alla enheter, ett system som…

Business Application hur kommer företaget påverkas? -del 3/5

Dynamics Sysfinity Blogg

Microsoft Dynamics 365Business Application är byggt för ett offensivt digitalt angreppssätt, där man sätter affären och kunden i centrum. Digital strategi handlar om affärsplanen/strategin, integrera sedan detta med den Digitala och IT strategin…

%d bloggare gillar detta: