Sysfinity
Sysfinity_eng
LÄS MER

Sysfinity our specialty from old ERP to New Business Application – with Digital Change – Business strategy, organisation and Breaking down silos

Sysfinity with trusted partners_swe

Sysfinity tillsammans med våra betrodda partners

Sysfinity with digital change team_swe

 Vårt arbete och modell börjar med styrelsen

Sysfinity_with the board and Digital Change_swe

”Utan insikt ingen medvetenhet, ingen medvetenhet ingen förståelse. Leder ofta till handlingsoförmåga (paralys), rädsla uppstår över att göra fel, inga beslut tas helt enkelt!”

Sedan exekverar vi, tillsammans med organisationen

Sysfintiy model D-WoB_Digital World of Business_sweVerksamhets- och affärsnytta först, sedan teknik, men i symbios med varandra. Och hur den nya Digitala världen påverkar företag och samhälle, de måste även hitta sin symbios!


Boka en WorkShop (föreläsning) ett affärsmöte

Eller fri information ange vilket du vill erhålla

A = Sysfinity (pdf)
B = Sysfinity’s model D-WoB (Digital World Off Business) (pdf)
C = Paradigm shift together with digitization (pdf)
D = D-WoB Small Business introduktion (pdf)

Sysfinity with Partners and friends

2 tankar på “Sysfinity”

Kommentera gärna inläggen"

%d bloggare gillar detta: