Sysfinity_eng

Se helheten med Digital Förändring

Den nya digitala världen, där förändrings tempot är våldsamt, en värld där det otänkbara, plötslig blivit tänkbart, mina ord för ca 4 år sedan!

Tiden vi lever i idag, den är spännande, jag arbetar med förändringar med pågående paradigmskifte och tillsammans med verkligheten försöker att på kort och lång sikt se in i framtiden, och hjälpa företag och organisationer på deras framtidsresa!

Idag med Corona förstår alla dessa ord, Corona jag säkert förflyttat oss 4 år in i framtiden, och förändringstempot kommer att fortgå och vara våldsamt!

Jag hjälper er med:

• Rådgivning till företagsledare & styrelser, Insikt, medvetenhet, förståelse för den nya världen som växer fram

• Projektplanering med och mot rörliga mål ”Moving Targets” •Förändring och Digitalisering i symbios

• Ersättning av gammal teknik (ERP), en svår fråga för de flesta, men behövs ERP system idag, dessa monster system motarbetar ju sitt eget syfte, men den nya kunskapen vi har idag med Cornona, förändringstempot

• Projekt & förändringsledning från planering Ax till Limpa!

• Riskhantering

• Lednings och styrgrupps kommunikation, samt kommunikation med alla andra inom organisation med rätt språk för rätt målgrupp.

Det kräver nya Digitala Modeller, och ett nytt ”Mindset”

-Digital Transformation -Ny organisation och arbetssätt -Bryt ned silos ”Cross-Border” -Planera med rörliga mål ”Plan/Point of Directions” -Implementeringsmodell från start till mål ”D-WoB” -Change & Culture -Ersättning av gammalt ERP system -Allt med ett nytt Mindset

Digital Transformering med ett gammalt ERP och gamla modeller, det fungera helt enkelt inte

40 år med digital förändring och ERP, alltid med fokus på affärs- och verksamhetsnytta, men i symbios med teknik.

Idag med stor insikt, medvetenhet och förståelse för framtidens prövningar, en helt underbar värld med många utmaningar och stora möjligheter.

Mikael Petersén – CEO Sysfinity AB, Författare till samtliga dokument, modeller och guidelines hos Sysfinity

Sysfinity är specialiserade på Digital förändring, specifikt där ersättning av gamla Affärssystem (ERP) ingår

Sysfinity är oberoende rådgivare gällande Microsoft Dynamics 365, och arbetar kundens sida. På andra sidan finns tusentals Microsoft partners som levererar produkter och tjänster baserade på Microsoft Dynamics 365. Vi hjälper er med allt från beslutsunderlag till styrelsen, till projektgenomförande.

Sysfinity kan tillsätta alla resurser på kundens sida för att driva förändringsprojekt med ERP

Upphandling – Utvärdering – Projektplanering – Projektorganisation– Projekt- och Förändringsledning – Special Projekträddning.

I den digitala eran möts affärsnytta, förändring & kultur, och processer, de måste hitta sin symbios!
Sysfinity CEO Mikael Petersen_swe

Våra områden och vårt arbetssätt ”Cross Border” tillsammans med våra partners

 Vårt arbete och modell börjar med styrelsen & Ledningsgruppen

Sysfinity_with the board and Digital Change_swe

”Utan insikt ingen medvetenhet, ingen medvetenhet ingen förståelse. Leder ofta till handlingsoförmåga (paralys), rädsla uppstår över att göra fel, inga beslut tas helt enkelt!”

Sedan exekverar vi, tillsammans med organisationen

Sysfintiy model D-WoB_Digital World of Business_sweVerksamhets- och affärsnytta först, sedan teknik, men i symbios med varandra. Och hur den nya Digitala världen påverkar företag och samhälle, de måste även hitta sin symbios!


Vill du erhålla våra produktblad:

Sysfinity with Partners and friends

%d bloggare gillar detta: