Sysfinity_eng

Nytt telefonnummer +79 313 51 63

Se helheten med Digital Förändrings resa

Detta är en informativ hemsida, som helt fokuserar på implementering av förändringar i symbios med ersättning av gammal teknik såsom ERP system, mycket av materialet refererar till gamla Dynamics AX och nya Dynamics 365, men kan användas av alla som skall ersätta ett gammalt ERP SYSTEM.

Den nya digitala världen, där förändrings tempot är våldsamt, en värld där det otänkbara, plötslig blivit tänkbart, mina ord för ca 4 år sedan!

Tiden vi lever i idag, den är spännande, jag arbetar med förändringar med pågående paradigmskifte och tillsammans med verkligheten försöker att på kort och lång sikt se in i framtiden, och hjälpa företag och organisationer på deras framtidsresa!, Från Ax till Limpa!

Idag med Corona förstår alla dessa ord, Corona har säkert förflyttat vårt teknikutnyttjande 4 år in i framtiden, Men vårt Mindset vår nya sanninning ett ”globalt paradigm skifte” detta har säker förflyttat oss flera årtionden in i framtiden, Det är ett riktigt WOW. Och förändringstempot kommer att fortgå och vara våldsamt, under översiktlig tid!

Jag hjälper er med:

• Rådgivning till företagsledare & styrelser, Insikt, medvetenhet, förståelse för den nya världen som växer fram

• Projektplanering med och mot rörliga mål ”Moving Targets”

•Förändring och Digitalisering i symbios

• Ersättning av gammal teknik (ERP), en svår fråga för de flesta, men behövs ERP system idag, dessa monster system motarbetar ju sitt eget syfte, men den nya kunskapen vi har idag med Cornona, förändringstempot

• Projekt & förändringsledning från planering Ax till Limpa!

• Riskhantering

• Lednings och styrgrupps kommunikation, samt kommunikation med alla andra inom organisation med rätt språk för rätt målgrupp.

En digital förändringsresa tillsammans med implementering ett nytt ERP system, då ju ringer alla varningsklockorna!

En förändringsresa, innebär många gånger att en ny organisation i symbios med ny teknik skall sjösättas, ibland med ett nytt ERP system.

Gamla modeller från 70-80 talet som fortfarande används fungerar inte mer i en extremt snabb föränderligt värld, där organisation, teknologi snabbt måste kunna ändras i symbios med allt och alla

Ta eget ägarskap över ert förändringsprojekt, lägg inte detta i händerna på Er ERP leverantör

Styrelse och ledning börja med dessa tre frågor:
– Insikt
– Medvetenhet
– Förståelse


Detta är inget IT-projekt det är ett kritiskt affärsprojekt, det ställer nya och stora krav på ledningen, som måste vara aktivt involverade i projektet. Det kräver helt enkelt ett nytt sätt att planera och genomföra implementeringen Börja med Eran interna planering

Styrelsen och specifikt ledningsgruppen måste uppnå samma insikt , medvetenhet och förståelse för att driva ett framgångsrikt förändringsprojekt.

Utan insikt ingen medvetenhet, ingen medvetenhet ingen förståelse. Leder ofta till handlingsoförmåga (paralys), rädsla uppstår över att göra fel, inga beslut tas helt enkelt! Eller at helt enkelt fel beslut tas!

Gör det enkelt för dig själv – Boka mig för 2 timmars fri konsultering
– Riskminimering
– Snabbare implementering
– Betydligt lägre projektkostnad

Det finns stort värde i att använda en oberoende rådgivare, jag har 40+ år i ERP branschen inom alla roller, många beslutfattande med budgetansvar. De senaste 10 åren om Projekt- och förändringsledare även ansvar för riskhantering. Rapportering till ledningen föredragare för styrgruppen mm.

Det kräver nya Digitala Modeller, och ett nytt ”Mindset”

-Digital Transformation -Ny organisation och arbetssätt -Bryt ned silos ”Cross-Border” -Planera med rörliga mål ”Plan/Point of Directions” -Implementeringsmodell från start till mål ”D-WoB” -Change & Culture -Ersättning av gammalt ERP system -Allt med ett nytt Mindset

Digital Transformering med ett gammalt ERP och gamla modeller, det fungera helt enkelt inte

40 år med digital förändring och ERP, alltid med fokus på affärs- och verksamhetsnytta, men i symbios med teknik.

Idag med stor insikt, medvetenhet och förståelse för framtidens prövningar, en helt underbar värld med många utmaningar och stora möjligheter.

Mikael Petersén – CEO Sysfinity AB, Författare till samtliga dokument, modeller och guidelines hos Sysfinity

Sysfinity är specialiserade på Digital förändring, specifikt där ersättning av gamla Affärssystem (ERP) ingår

Sysfinity är oberoende rådgivare gällande Microsoft Dynamics 365, och arbetar kundens sida. På andra sidan finns tusentals Microsoft partners som levererar produkter och tjänster baserade på Microsoft Dynamics 365. Vi hjälper er med allt från beslutsunderlag till styrelsen, till projektgenomförande.

Sysfinity kan tillsätta alla resurser på kundens sida för att driva förändringsprojekt med ERP

Upphandling – Utvärdering – Projektplanering – Projektorganisation– Projekt- och Förändringsledning – Special Projekträddning.

I den digitala eran möts affärsnytta, förändring & kultur, och processer, de måste hitta sin symbios!

Våra områden och vårt arbetssätt ”Cross Border” tillsammans med våra partners

 Vårt arbete och modell börjar med styrelsen & Ledningsgruppen

Sysfinity_with the board and Digital Change_swe

”Utan insikt ingen medvetenhet, ingen medvetenhet ingen förståelse. Leder ofta till handlingsoförmåga (paralys), rädsla uppstår över att göra fel, inga beslut tas helt enkelt!”

Sedan exekverar vi, tillsammans med organisationen

Sysfintiy model D-WoB_Digital World of Business_sweVerksamhets- och affärsnytta först, sedan teknik, men i symbios med varandra. Och hur den nya Digitala världen påverkar företag och samhälle, de måste även hitta sin symbios!


Vill du erhålla våra produktblad:

Sysfinity with Partners and friends

%d bloggare gillar detta: